Zarabianie w internecie

Blog o zarabianiu pieniędzy online…

Przykładowe strategie marketingowe w internecie

W dobie internetu bez odpowiedniej wiedzy ciężko jest się wybić. Dlatego warto w swych działaniach marketingowych mieć obrany własną strategię marketingową, dzięki której będzie można dążyć do zrealizowania założonych przez siebie (lub przez firmę) celów.

Co to jest strategia marketingowa?

Strategią marketingową określa się wszystkie zaplanowane czynności i zasady, według których postępuje firma prowadząca swą działalność. Do celów strategii marketingowej mogą zaliczać się takie efekty jak:

 • osiągnięcie maksymalnego zysku
 • ciągłe zwiększanie przychodów ze sprzedaży
 • zdobycie odpowiedniej pozycji na rynku
 • zyskanie zadowolenia klientów
 • rozbudowa asortymentu
 • poprawa jakości życia klientów
 • zwiększenie zasięgów dotarcia do potencjalnej grupy docelowej.

Czym jest plan marketingowy?

Plan marketingowy to zawarte informacje o  rynku, na jakim znajduje się produkt lub usługa. Może być sporządzony w formie dokumentu określającego sposób osiągnięcia celów marketingowych firmy. Plan marketingowy odpowiada on także za kształtowanie relacji z klientami.

Jaką strategię marketingową obrać w mediach społecznościowych?

Decydując się na wybór działań marketingowych w social mediach, powinno się  mieć na uwadze następujące czynności, do których się zalicza:

 • dopasowanie kanału marketingowego do odpowiedniej grupy docelowej.

Zdobycie wiedzy na temat klienta powinno zaliczać się do podstaw rozpoczynania każdej strategii marketingowej. Powinniśmy więc znać jego cele i plany.

 • stworzenie persony klienta.

Aby stworzyć dobrą personę klienta, powinniśmy zbadać jakie cechy on posiada.  Warto więc zebrać takie informacje jak środowisko, w którym przebywa, dane demograficzne lub krótka biografia postaci, technologię, z jakiej korzysta użytkownik (np. tablet, telefon, laptop itp.), poznać jego potrzeby i frustracje.

 • zrobienie audytu w social mediach.

Podczas takiego audytu na fanpage i inne profile w mediach społecznościowych. W takiej sytuacji również zwrócić uwagę na szatę graficzną kanału (ważne, żeby była spójna z naszą firmą), rozmiar oraz cechy charakterystyczne publikowanych treści, czas, w jakim były publikowane posty i jakie jest wezwanie do akcji. Spraw, aby te wszystkie detale powinny były  spójne ze sobą, a pora publikacji powtarzalna i cykliczny.

 • UVP (czyli unikalna propozycja wartości, którą jest cecha wyróżniająca ofertę firmy).

Gdy chcesz uzyskać efekt UVP wskazane jest zastosować np. o jakąś unikalną formę prezentowania przez Ciebie grafik i zdjęć. Możesz opracować wzór ramki do zdjęć, który będzie powielany przy wszystkich zdjęciach.

Co jeszcze warto jest wdrożyć w działaniach marketingowych?

Bardzo ważną kwestią przy działaniach marketingowych jest wdrożenie planu, który umożliwi sprawne zarządzanie firmą. Dobry plan marketingowy pozwoli Ci także na kontrolę postępów, wyróżni Twoją markę na tle konkurencji i  zbuduje Ci wizerunek oraz pomoże w osiągnięciu zysków.

Jakie etapy wdrożyć podczas tworzenia planu marketingowego?

Każdy plan powinien składać się z różnych etapów. Dlatego istotną kwestią jest, abyś wdrożył go w swojej firmie. Do wyróżniających etapów planu marketingowego firmy zalicza się:

 1. Określenie kierunku działań strategicznych firmy
 2. Zebranie informacji o firmie
 3. Przeanalizowanie konkurencji firmy
 4. Przeprowadzania analizy SWOT i segmentacji rynku
 5. Określenie oczekiwanych efektów
 6. Sporządzenie koncepcji działania
 7. Oszacowanie budżetu
 8. Audyty wewnętrzne planu i aktualizacja procedur.

Jakie elementy powinny wchodzić w skład planu marketingowego?

Sporządzając elementy planu marketingowego, zdobądź informacje na temat segmentu rynku, w którym chcesz działać. Następnie przygotuj strukturę planu marketingowego. Możesz zapisać w niej takie etapy jak:

 1. Streszczenie planu marketingowego, które przygotujesz na sam koniec, lecz jeśli zechcesz po nie sięgnąć, to rozpoczniesz od tego etapu swoją pracę.
 2. Analiza sytuacji. Zgromadź dane, które będziesz można użyć do analizy sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy.
 3. Cele marketingowe stanowią punkt odniesienia do tego co dąży Twoja firma. Cele te powinny być ukierunkowana na kondycję produktów oraz rynków, w jakich się znajdują.
 4. Strategia marketingowa, która powinna być powiązana z marketingiem mix (czyli posiadać takie elementy jak produkt, cena, dystrybucja, promocja).
 5. Harmonogram realizacji. Dzięki niemu wyłonisz listę konkretnych działań i będziesz wiedzieć kiedy powinny one dobiec końca.
 6. Budżet, w którym zawarty będzie koszt planu marketingowego. Określ w nim wszystkie spodziewane przychody, koszty i zyski.
 7. Procedury kontrolne i aktualizacyjne, które powinny pomagać w osiąganiu założeń planu marketingowego.

W jaki sposób określać cele marketingowe?

Wyznaczając cele marketingowe firmy, miej w pamięci koncepcję SMART, czyli:

 • S(pecific) – proste i konkretne w zdefiniowaniu cele
 • M(easurable) – mierzalne i policzalne, możliwe do weryfikacji wskaźniki
 • A(chievable) – realistyczne i możliwe do osiągnięcia cele
 • R(elevant) – spójne cele ze strategią biznesową
 • T(imely defined) – ograniczone w czasie (powinny mieć określony początek terminu realizacji i koniec).

Jakie korzyści powinien przynieść Twojej firmie marketing internetowy?

Kiedy działania marketingowe w internecie zostaną prowadzone w odpowiedni sposób, powinny Twojej firmie przynieść następujące korzyści:

 • Dotarcie do grupy docelowej odbiorców przez całą dobę
 • Personalizacja informacji z działań marketingowych
 • Dostosowanie prowadzonych kampanii do grupy docelowej
 • Pozyskiwanie nowej wiedzy o odbiorcach
 • Doprowadzenie do kontaktu z odbiorcami
 • Dbanie o wizerunek marki
 • Mierzalność skuteczności prowadzonych działań
 • Optymalizacja kosztów kampanii reklamowej.