Zarabianie w internecie

Blog o zarabianiu pieniędzy online…

Podstawowe znaczniki html i bbcode

Wiele edytorów tekstowych na blogach lub forach dyskusyjnych pozwala pisać posty oplecionym kodem. Tego typu funkcjonalność daje użytkownikom możliwość dokładniejszego doprecyzowania wyglądu wprowadzanej treści, niż pozwalają na to podstawowe funkcje. Jeśli ten temat Cię interesuje, zapraszamy do zapoznania się ze znaczeniem podstawowych znaczników.

Znaczniki html

<h1>…</h1> – nagłówek pierwszego stopnia najczęściej stosowany raz w tekście, by podkreślić temat artykułu.

<h2>…</h2> – nagłówek drugiego stopnia, stosowany często do śródtytułów w tekście artykułu.

<h3>…</h3> – nagłówek trzeciego stopnia, stosowany często do wypuklenia ważnych komunikatów dla czytelników.

<h4>…</h4> -nagłówek czwartego stopnia, stosowany do wyróżnienia tekstu. Przeważnie jest pisany nieco mniejszą czcionką niż nagłówki od pierwszego do trzeciego stopnia.

<h5>…</h5> -nagłówek piątego stopnia, stosowany często opcjonalnie tam, gdzie warto, jest podkreślić charakter nagłówka fragmentu tekstu.

<h6>…</h6> – nagłówek szóstego stopnia, stosowany rzadko, ale jeśli pasuje on do struktury kompozycji tekstu, wskazane jest go użyć.

<p>…<p> -paragraf, w języku polskim oznacza akapit. Znajduje doskonałe zastosowanie wszędzie tam, gdzie użytkownik pragnie wkleić tekst (który może być później formatowany jeszcze innymi znacznikami).

<br> – przejście do nowej linii. Często w potocznej mowie funkcjonalność ta daje taki sam efekt jak wciśnięcie klawiszu „Enter” w edytorze tekstowym.

<hr>– ten znacznik dodaje efektu linii poziomej. Często stosowany tym miejscu, gdzie pragniemy oddzielić kreską jakieś bloki tekstowo-graficzne.

<b>…</b> – pogrubiony tekst, znacznik, który znajduje doskonałe zastosowanie we osadzeniu tekstu w znacznik akapitu „<p>…</p>”, ale nie tylko (może być też np. stosowany tabelkach oraz wylistowanych).

<blockquote>…</blockquote> – cytowane źródła. Znacznik ten znajduje zastosowane wszędzie tam, gdzie mamy zamiar wpleść jakiś fragment tekstu, który jest cytatem.

<em>…</em> – to uwypuklenie fragmentu tekstu. W tekście daje podobny efekt do znaczników pogrubionego tekstu „<b>…</b>”.

<i>…</i> – to pochylenie tekstu, czyli inaczej kursywa czcionki w tekście.

<pre>…</pre> – to  tekst przeformatowany. Dzięki użyciu tego znacznika tekstu uwzględnia spację, tabulator oraz tekst od nowej linii.

<small>…</small> – to pomniejszony tekst. Stosowany w takich miejscach, gdzie użytkownikach chce w szybki i celowy sposób pomniejszyć fragment tekstu.

<strong>…</strong> – nadanie charakteru ważności tekstu. Zastosowanie jego uzyskuje podobny efekt wizualny jak znaczniki „<b>…</b>” i  „<em>…</em>” w postaci wytłuszczenia tekstu.

<sub>…</sub> – to treść w indeksie dolnym.

<sup>…</sup> – to treść w indeksie dolnym.

<u>…</u> – to podkreślenie  tekstu.

<a href=”…”>…</a> – to znacznik, który odpowiada za hiperłącze.

<ul>…</ul> – to znacznik, w którym zamieszcza się listę nieuporządkowaną.

<ol>…</ol> – to znacznik, w którym zamieszcza się listę uporządkowaną.

<li>…</li> – to znacznik, który jest elementem listy uporządkowanej lub nieuporządkowanej.

<span>…</span> – to znacznik kontenera, często stosowany tam, gdzie użytkownik planuje zmienić styl fragmentu kodu.

<table>…</table> – to znacznik odpowiadający za ramy tabeli.

<thead>…</thead> – to znacznik, w którym zawiera się treść nagłówkowa tabeli.

<tbody>…</tbody> -to znacznik, w którym zawiera się grupę elementów zawartości w tabeli.

<th>…</th> –  to znacznik odpowiadający za pole nagłówkowe w tabeli.

<tr>…</tr> – to znacznik odpowiadający za wiersz w tabeli.

<td>…</td> – to znacznik odpowiadający za komórkę w tabeli.

Znaczniki bbcode

[h1]…[/h1] – nagłówek pierwszego stopnia najczęściej stosowany raz w tekście, by podkreślić temat artykułu.

[h2]…[/h2] – nagłówek drugiego stopnia, stosowany często do śródtytułów w tekście artykułu.

[h3]…[/h3] – nagłówek trzeciego stopnia, stosowany często do wypuklenia ważnych komunikatów dla czytelników.

[h4]…[/h4] -nagłówek czwartego stopnia, stosowany do wyróżnienia tekstu. Przeważnie jest pisany nieco mniejszą czcionką niż nagłówki od pierwszego do trzeciego stopnia.

[h5]…[/h5] -nagłówek piątego stopnia, stosowany często opcjonalnie tam, gdzie warto, jest podkreślić charakter nagłówka fragmentu tekstu.

[h6]…[/h6] – nagłówek szóstego stopnia, stosowany rzadko, ale jeśli pasuje on do struktury kompozycji tekstu można, go zastosować.

[b]…[/b] – to efekt pogrubionego tekstu.

[i]…[/i] – to efekt pochylonego tekstu.

[u]…[/u] – to efekt podkreślonego tekstu.

[s]…[/s] – to efekt przekreślonego tekstu.

[sub]…[/sub] – to efekt indeksu dolnego tekstu.

[sup]…[/sup] – to efekt indeksu górnego tekstu.

[font=…]…[/font] – to efekt wyboru rodzaju czcionki (po znaku „=” należy wstawić nazwę czcionki).

[size=…]…[/size] – to efekt ustawienia wielkości rozmiaru czcionki (po znaku „=” należy wstawić rozmiar czcionki w postaci cyfry).

[color=…]…[/color] – to efekt ustawienia koloru czcionki (po znaku „=” należy wstawić kod koloru czcionki).

[left]…[/left]– to efekt wyrównania elementów do lewej.

[right]…[/right] – to efekt wyrównania elementów do prawej.

[center]…[/center] – to efekt wyśrodkowania elementów.

[justify]…[/justify]– to efekt wyjustowania elementów.

[list][*][/list] – to efekt wylistowania elementów. Znacznik „[*]” stanowi element listy.

[url]…[/url] – to efekt hiperłącza.